Moni varmasti pohtii, miksi Suomen velkaantumista ei ole kyetty taittamaan leikkauksista ja uudistuksista huolimatta. Hallituksen toimet eivät valitettavasti riitä, sillä he eivät ole kiinnittäneet huomiota yhteen suurimmista rahansyöjistä ja kehityksenjarruttajista. Kyse on alueellistamisesta, haja-asutusalueista ja niiden tukemiseen menevän rahan suorista ja epäsuorista haittavaikutuksista koko Suomelle.

Koko maan asutettuna pitäminen ja alueellisen tasa-arvon ylläpito on täysin ideologinen projekti, jolle ei löydy juuri mitään rationaalisia perusteluja. Haja-asutusalueiden tyhjeneminen on täysin vääjäämätöntä. Kaupungistumiskehitys on globaali ilmiö, jota vastaan on hyödytöntä taistella. Rahan kaataminen taloudellisesti elinkelvottomien alueiden tekohengittämiseen ei ole tähän mennessä tuottanut mitään eikä tule tuottamaankaan mitään. Samalla tämä raha on pois kaikista järkevistä sekä tuottavista sijoituskohteista, palveluiden järjestämisestä ja viimekädessä kansalaisten lompakosta yhä nousevien verojen muodossa.

Suomessa tasan yksi maakunta tuottaa verotuloja, joita ohjataan valtionosuuksien tasausmaksuina muualle Suomeen. Vuonna 2016 valtionosuuksien tasausmaksuina Uudeltamaalta lähtee 521 miljoonaa euroa kaikkien muiden maakuntien ollessa saajapuolena. Helsinki, Espoo ja Vantaa vastaavat 475 miljoonasta eurosta tässä potissa. Sama trendi on havaittavissa muissakin tuottavissa kunnissa ja kasvukeskuksissa; mikäli alue on edes jokseenkin taloudellisesti järkevä, valtio kyllä muistaa siitä rankaista.

Maamme tarvitsee keskittämispolitiikkaa. Kaupungistumiskehitystä on tuettava, ei jarrutettava. Taloudellisesti elinvoimaisten kuntien on saatava pitää rahansa, jotta ne eivät velkaantuisi yhä pahemmin ja kykenisivät investoimaan sekä tuottamaan tulevaisuudessakin. Julkiset palvelut, esimerkiksi koulutus, terveydenhuolto ja joukkoliikenne kyetään järjestämään tehokkaimmin tiiviisti asutetuilla alueilla. Työpaikkoja syntyy eniten sinne minne ihmiset haluavat muuttaa ja yritykset investoida – tässä tapauksessa kasvukeskuksiin.

Maakuntien Suomen hautaaminen ja kaupunkien Suomen kehittäminen on askel tulevaisuuteen sekä ihmisen ja isänmaan etu.

Emil Sillanpää

Kirjoittaja on Turun ViNOn hallituksen varajäsen.