Yhdistyksestä

Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry (myöhemmin yhdistys) on poliittinen nuoriso-, opiskelija- ja kansalaisjärjestö. Yhdistyksen toiminta on ympäristöä kunnioittavaa, yhdenvertaista ja avointa. Yhdistys on Turussa ja sen lähistöllä asuvien ja oleskelevien vihreästi ajattelevien nuorten vaikutuskanava. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon niin kunnallisella, alueellisella kuin valtakunnallisella tasolla sekä puolueen sisällä että kansalaisyhteiskunnassa.

Toiminnasta

Yhdistys on aktiivinen kunnallispoliittisesti ja toimii jäsenistön väylänä kaupungin päätöksentekoon osallistumisessa. Teemme kannanottoja kunnallispoliittisista aiheista ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun myös mm. mielipidekirjoituksin ja seuraamalla järjestelmällisesti paikallista mediaa. Politiikan kiinnostavuutta lisätään, sekä suhteita valtuutettuihin tiivistetään sopimalla muun muassa valtuustotreffejä ja vapaamuotoisia tapaamisia, joissa valtuutetut voivat kertoa ajankohtaisista asioista ja saada evästystä yhdistyksen toimijoilta.

Tapahtumista

Yhdistyksen tapahtumat ovat avoimia kaikille niistä kiinnostuneille ja tapahtumista tiedotetaan monipuolisesti kanavissa, jotka tavoittavat nuoria mahdollisimman tehokkaasti. Tapahtumiin on helppo osallistua, niissä noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita ja ne järjestetään fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti esteettömästi. Tapahtumilla ja tempauksilla pyritään tavoittamaan mahdollisimman paljon turkulaisia nuoria, tarjoamaan elämyksiä ja kokemuksia mahdollisuudesta vaikuttaa omaan kuntaansa. Tapahtumia pidetään keskimäärin 2-3 kertaa kuussa kesäkuukausia lukuunottamatta. Tapahtumat järjestetään esteettömissä tiloissa.