Vihreä lista

Turun korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakuntien edustajistoissa vihreää aatetta edistävät Vihreät Listat, jotka ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia:

Edustajistovaalien UKK

Mitkä edarivaalit on?

Jokaisessa ylioppilas- ja opiskelijakunnassa on lain edellyttämä edustajisto, joka päättää yhteisistä asioista. Edustajat valitaan vaaleilla, joissa jokaisella jäsenellä on oikeus äänestää ja asettua ehdolle.

Mitä niiden aikana tapahtuu?

Vaaleja edeltää kampanjointi, jossa ehdokkaat ja eri ehdokasryhmät kertovat näkemyksistään ylioppilas- tai opiskelijakunnan kehittämiseksi. Vaalien aikana opiskelijat päättävät, mikä ryhmä ja ketkä henkilöt olisivat parhaita ajamaan asioita juuri siihen suuntaan, johon hän haluaisi.

Miksi lähteä ehdolle?

Edustajisto on tärkeä, koska se päättää mitä opiskelijat tekevät parantaakseen asemaansa. Se päättää rahankäytöstä ja vaikuttaa myös valtakunnallisiin linjoihin esimerkiksi opiskelijoiden asumiseen ja opintotukeen liittyen. Ilman opiskelijoiden demokraattista ja vaikuttavaa päätöksentekoa asemamme Suomessa ja yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa olisi huomattavasti heikompi.

Edustajistotoiminta antaa hyvää kokemusta kokoustyöskentelystä ja erilaisten kantojen yhteensovittamisesta, tutustuttaa uusiin ihmisiin sekä opettaa paljon niistä asioista, joista päätetään.

Miksi vihreä lista?

Vihreällä listalla voivat toimia koulutusalasta riippumatta kaikki, joille ympäristöstä huolehtiminen, ihmisten yhdenvertaisuus ja päätöksenteon avoimuus ovat tärkeitä. Vihreä lista on yksi aktiivisimpia ryhmiä edustajistossa ja on saanut aikaan paljon vaikuttamalla kokouksissa ja saamalla edustajiaan muihin toimielimiin.

Miten vihreä lista liittyy/ei liity vihreisiin?

Vihreällä listalla ei ole suoraa yhteyttä mihinkään puolueeseen. Listalla toimiminen ei millään tavoin edellytä puoluejäsenyyttä tai kiinnostusta puoluepolitiikkaan. Vihreä liitto kuitenkin avustaa listaa pienellä summalla vaalikampanjointia ja tukee vihreiden listojen yhteistyötä eri ylioppilas- ja opiskelijakunnissa.

Mitä vaalien jälkeen tapahtuu, jos tulee valituksi?

Edustajistoon valituista tulee edustajiston jäseniä ja he käyvät lukuvuoden aikana kokouksissa noin kerran kuukaudessa tai muutaman kerran vuodessa, oppilaitoksesta riippuen. Edustajistossa oma ryhmä istuu yhdessä ja muodostaa kantoja ryhmäkokouksissa. Ne, joiden äänimäärä ei aivan riitä edustajiston jäsenyyteen, voivat silti tulla valituiksi varajäseniksi ja edustavat listaa, jos varsinaiset jäsenet eivät joskus pääse kokoukseen.

Millaista se työskentely sitten oikeasti on ja mitä se vaatii?

Edustajisto kokoontuu noin kerran kuukaudessa, ja kokouksiin tulee valmistautua kunnolla. Tämä tarkoittaa kokouspaperien lukemista ja niistä keskustelemista oman ryhmän kesken. Kokoukseen ja valmistautumiseen menee aikaa siis noin kaksi iltaa kuukaudessa. Itse asiat ovat sellaisia, että niistä voi oppia aina lisää, mutta eivät niin vaikeita, etteikö kuka tahansa voisi hyvin nopeasti päästä kärryille niistä. Kenenkään ei pidä pelätä, ettei tietäisi tarpeeksi asioista voidakseen hakea edustajistoon. Silti vanhempia ehdokkaita kannattaa kuunnella ja hankkia tietoa mahdollisimman paljon jo etukäteen.

Miksi tärkeää?

Joku päättää joka tapauksessa opiskelijoiden asioista. On hyvä, että sen tekevät opiskelijat itse, eivät poliitikot, joiden opiskeluajoista on jo vuosia. Parempi on, että päätöksiä tekevät sellaiset opiskelijat, jotka edustavat koko mielipiteiden kirjoa ja myös sinun näkemyksiäsi. Parasta kuitenkin on, jos voit päättää asioista itse. Siksi kannattaa asettua ehdolle oman kuntasi edustajistoon.