Euroopan unioni on ehdottamasi hienoimpia saavutuksia mihin olemme pystyneet tällä mantereella. Vaikka mikään organisaatio ei ole ongelmaton, on EU pystynyt luomaan Eurooppaan yhtenäisyyden, jota meidän tulee vaalia. Perinteisesti EU:sta puhutaan talousunionina ja rauhanprojektina. Vaikka unioni ei olekaan niin suuressa huudossa nyt, on sen tulevaisuudesta tärkeämpää keskustella kuin koskaan.

Olemme Euroopan Unionin ja yhdentymisen suhteen käännekohdassa. Osa jäsenmaista toivoo yhä syvempää integraatiota samalla kun mm. Iso-Britannia pyrkii neuvottelemaan jäsenehtojaan uusiksi ja äänestää unionissa pysymisestä kesällä. On hurjaa katsella, miten toisesta maailmansodasta asti vähitellen rakentunut yhteisö yritetään pala palalta murtaa.

Itse näkisin Euroopan unionin parhaana tulevaisuuden kuvana sen kehityksen kohti liittovaltiota. Kansallisvaltioiden historia on lyhyt ja globalisaation maailmassa olemme vahvempia yhdessä. Ilmastonmuutoksen myötä pakolaiskriisit tulevat yleistymään ja jo nykyisen kriisin kohdalla olemme huomanneet miten tärkeä rooli EU:lla on ollut.

Tämä ei kuitenkaan ole suurin haasteemme. EU:n suurin haaste näin kansalaisen näkökulmasta on mielestäni demokratian puute. Demokraattisesti valitsemamme parlamentti hyväksyy lait yhdessä neuvoston kanssa, mutta lakialoitteet tehdään komission puolesta. Komissiossa virkamiehet hoitavat monilta osin samankaltaisia poliittisia tehtäviä kun kansallisessa parlamentissamme hallitus. Me emme suoraan voi vaikuttaa komission kokoonpanoon emmekä siis siihen, millaisia lakeja EU:ssa aletaan valmistella. Demokratian puutetta näemme myös EU:n ja Yhdysvaltojen välisen vapaakauppasopimuksen valmistelussa. Emme edes pääse näkemään valmisteluasiakirjoja ja neuvottelut käydään suljettujen ovien takana.

Jos haluamme Euroopan unionin tulevaisuudessa olevan liitto, johon myös sen kansalaiset luottavat, tulee demokratian nousta päätöksen keskiöön. Myös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto kannattaa Euroopan unionin kehittämistä kohti liittovaltiota. Vahva liittovaltio on tulevaisuus, jossa Eurooppa pystyy ratkomaan tulevaisuuden haasteet niin talouden kuin ympäristön saralla. Tahtoisin nähdä myös unionin, joka nähdään ihmisoikeuksien edellä kävijänä ja tuo esiin näitä kysymyksiä kansainvälisissä suhteissaan.

 

ViNOn Eurooppa-poliittinen ohjelma uudistetaan tämän vuoden aikana. Käy lukemassa nykyinen ohjelma alla olevasta linkistä ja jos sinulla ilmenee kommentteja tai ajatuksia sen suhteen, voit lähettää esimerkiksi allekirjoittaneelle.

http://www.vino.fi/politiikka/ohjelmat/eurooppa-poliittinen-ohjelma/

 

Kati Systä

Kirjoittaja on Turun ViNOn hallituksen toinen puheenjohtaja sekä toimii kansallisen ViNOn hallituksen tapahtuma- ja kansainvälisten asioiden vastaavana