Turun vihreät nuoret ja opiskelijat vaatii nykyiseltä hallitukselta uudistusta translakiin samalla, kun avioliittolakiin tehdään muutoksia. Lakiuudistuksen lähtökohtana tulee olla itsemääräämisoikeus omaan sukupuoleen sekä muiden ihmisoikeuksien toteutuminen. Juridisen sukupuolen vahvistamisen, eli nimen ja henkilötunnuksen vaihtamisen oikeaa sukupuolta vastaavaksi, pitäisi perustua omaan ilmoitukseen. Myös kolmas sukupuoli on tunnustettava.

Suomen on lopetettava ihmisoikeuksien polkeminen ja annettava transsukupuolisille yksilöille mahdollisuus ihmisoikeuksiin. Vaatimukset lisääntymiskyvyttömyydestä, naimattomuudesta, psykologisesta analyysistä ja täysi-ikäisyydestä on poistettava. Prosessin on jatkossa oltava nopeampi, perustuttava omaan ilmoitukseen sekä turhaa byrokratiaa on poistettava.”Suomi harjoittaa avointa väkivaltaa sukupuolivähemmistöjä kohtaan, vaikka YK on toiminnan useaan kerran tuominnut. Normeista poikkeavasta sukupuolikokemuksesta on suurta haittaa sukupuolittuneessa yhteiskunnassa, jossa yksilöltä riistetään oikeus olla oma itsensä.”, toteaa Turun vihreiden nuorten ja opiskelijoiden Kati Systä, toinen järjestön puheenjohtajista.

Aika translain uudistamiseen olisi nyt täydellinen: avioliittolakia uudistetaan ja uudistus olisi linjassa hallitusohjelman Suomi 2025 -vision kanssa, järjestöt muistuttavat vaatimuksessaan. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”ihmisellä on vapaus ja vastuu rakentaa omaa, perheensä ja läheistensä elämää”. Nykyinen käytäntö sulkee pois ihmisiä, jotka tarvitsisivat sukupuolen juridista vahvistamista sekä pitkittää prosessia kohtuuttoman pitkäksi useissa tapauksissa moneksi vuodeksi. Samalla tulisi juridisesti tunnustaa myös kolmas sukupuoli.

Suomen on lopetettava nämä ihmisoikeusrikkomukset ja ryhdyttävä kehittämään lainsäädäntöään sivistysvaltioon suuntaan myös näiltä osin. Esimerkiksi Argentiina, Malta ja Tanska ovat jo tunnustaneet kolmannen sukupuolen olemassaolon ja mahdollistaneet ihmisoikeudet toteuttavat kohtelun transihmisille.

 

Lisätietoa: Puheenjohtajat Kati Systä & Julia Litokorpi

kati.systa@turunvino.fi & julia.litokorpi@turunvino.fi